LEJ FERIEHUS I CORI

 

Det blå og det gule
sygesikringsbevis

 

NYE REGLER - KLIK OG SE HER

Pas på:
Vælger du at forlænge et arbejdsrelateret ophold i Rom med en uges ferie i Syditalien, er du ikke dækket af rejsesygesikringen. Vælger du at tjene lidt lommepenge ved at tage en times arbejde på en bar, vil hele ferien ikke være omfattet af rejsesygesikringen. Studieophold, hvor man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, er ikke dækket.
 

EU-sygesikringsbeviset (Det Blå Sygesikringsbevis)

 

EU sygesikringskortet ( det blå kort)

Det blå kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i indtil 1 år i et andet EU/EØS-land og i Schweiz. Det kan være ferieophold, erhvervsrejse, studieophold, au pair ophold m.m. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet.
LÆS: Alt om "EU Sygesikringskortet

LÆs: Sygesikring i Italien

Det dækker det blå kort ikke

Det blå kort dækker ikke udgifter til planlagt behandling, heller ikke en planlagt kontrolundersøgelse, hvis formålet med rejsen er at modtage den planlagte behandling/undersøgelse.
Personer, der ifølge EF-reglerne er dansk socialt sikrede, er berettiget til et blåt kort fra Danmark. Borgere fra 3. lande, der bor i Danmark, er i mange tilfælde ikke omfattet af EF-reglerne.
 

Det blå kort omfatter

  1. Dækning af udgifter til læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt.egenbetaling dækkes ikke,
  2. Udgifter til behandling på private hospitaler er typisk ikke dækket,
  3. Udgifter til lægeordineret medicin dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke,
  4. Udgifter til andre ydelser, fx tandlægehjælp og fysioterapi dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge (for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.
  5. Udgifter til lægeordineret hjemtransport dækkes ikke.
  6. Det blå kort udstedes af kommunerne.

Bestil EU-sygesikringsbevis her

Du kan få flere oplysninger her:

Advarsel om særlige hospitalsafsnit i udlandet

I udlandet særligt i Tyskland, Østrig eller Schweiz er der på de offentlige hospitaler afdelinger, hvor man yder en ekstra service over for patienterne. Denne ydelse bliver kaldt for ”sonderklasse” og koster ekstra. Der vil ikke være dækning fra dansk sygesikring for sådanne merudgifter. Underskriv derfor aldrig en behandling på ”Sonderklasse”. Kontakt i stedet din private ekstre rejsesygeforsikring, hvis du har en sådan.
 
HOME

Vil du vide mere.....  så ring 8643 9000 -eller email@cori.dk

TOP

SITEMAP