LEJ FERIEHUS I CORI

 

Kørselsvejledning

           

Fiumicino Lufthavn - Via Garibaldi

Her ses Aeroporto Fiumicino til venstre i billedet.
Kør rundt th og tag 4. frakørsel i rundkørslen - følg skiltningen Retning: Roma ad A91

Fortsæt ad A91 som går over i E80 også kaldet GRA: Grande Raccordo Anullare - Retning: A1 Firenze (og SS1 Aurelia)


Fortsæt ad GRA / E80 som drejer mod  syd nu også med navnet: A90.
Passér frakørsler: Uscita 28: Ostiense/Roma Centro - Uscita 27 C.Colombo-Ostia - Uscita 26: Roma Centro EUR/Pomezia/Latina - Uscita 25: Roma Centro/SP Laurentina - Uscita 24: Roma Centro/SP Ardeatina - Uscita 23: SS Appia/Ciampino Napoli - Uscita 22, 21 og 20 ligger tæt: Uscita22: SS 511 Anagnina/Grottaferrata/Tuscolana/Frascati - Uscita: 21: SS215 Tuscolana/Frascati/Roma Centro/Cinicittà Uscita 20: La Romanina Università

 
Og vær så vaks, for straks efter at Uscita 22-21-20 er passeret (ca 50 km fra Fiumicino) skal GRA forlades og i Uscita 19 køres ad A1 - Retning: Napoli. Lidt længere fremme trækkes en motorvejsbillet i automaten. Den betales senere i Valmontone og koster 1,50 €uro

Vejen fra Valmontone mod Cori Alto:

Efter at vejafgiften er betalt, køres mod Artena, der er en by, som hænger stejlt ned ad en bjergside. Undlad i Artena at følge skiltningen, men kør således: Lige over det 1. lyskryds mod Artena Centro, rundt til højre, drej dernæst til højre og kort efter til venstre... Der er et skilt, som viser Cori. 

I Giulianello køres ind midt i byen, hvor der drejes 90° til venstre mod Cori. Nogle kilometer fremme ved triptæller 1918 viser et skilt til venstre mod Cori Alto (det høje Cori) hvortil drejes.  Ved triptæller 1921 passeres byskiltet CORI. Fortsæt 1 km. længere frem og I kommer (Før den store åbne plads: Piazza Signina) til et stort skilt, hvorpå der står:

S. Oliva è Tempio d’Ercole é Santuano del Soccorso é Casa Chiesa S. Tommaso é Og på den modsatte side: LatinaÅ

Drej til højre og kør de 200 mtr. ned gennem skoven til stop-skiltet. Foran Jer svinger nu et hårnålesving forbi, og vejen går både op og ned… Hold til højre og kør 600 mtr. ned i endnu et hårnålesving, men følg ikke svinget rundt. Tag vejen ligeud med skolen på Jeres højre side. Find en P plads omkring næste hjørne bag det tidligere hospital, nu skadestue, eller kør lidt længere frem. 

Gå ned ad brostenstrappen ved hospitalets gavl og så går det ellers ligeud, ned ad Via dell Unitá med smukke brosten på  gaden og trapperne – i alt ca 300 skridt. Husk at indsnuse et rigtigt Italien: Duftene, lydene, se blomsterne, de gamle huse, og husk at glemme at tælle trinene… Pludselig går en kort trappegade opad til højre. Oppe på husmuren står der Via Guiseppe Garibaldi. Kik der op ad, for dèr ligge huset nr. 27 lige fremme. 

Gå op ad trappen. Den store gamle dør ligeud, hvorover er indhugget :" AVRETVS TOMAV_VSRSTAVRAVIT AN DOM 1609", fører ind til naboen.

Den længste af nøglerne er til døren i nr. 27. Så gå ind og slå Jer ned…

 Velkommen, så er I der....


Vejen nedenom byen over broen ”Ponte della Catena”:

I kunne også helt ude ved "Cori Alto" -skiltet havde fortsat lige ud. Så ville i også komme til Cori længere fremme med et andet CORI byskilt ved triptæller 1921. Byskiltet passeres, og der køres ligefrem indtil triptæller 1927. Med en lille benzintank på venstre hånd svinges 90°. (Vejen ligeud fører over en stor plads og ind i Via Romana, den smalle brolagte gade, der går tværs gennem byen og ender ved Porta Ninfina - "vores" port). Når de 90° svinges fås en aflang fontæne på Jeres venstre side, hvorpå i kører ned og ud af byen.

 Næsten ude svinger vejen skarpt til venstre ved et lille kapel med Jomfru Maria. Ca. 50 mtr. efter drejes fra til venstre, og der køres atter op mod Cori, som nu ses liggende op ad bjerget. Kør frem til en T udmunding. Drej til venstre og senere igen til venstre og kør over den lille bro “Ponta della Catena”.

 Foran til begge sider ligger et mindre antal P pladser. Til venstre ligger byporten Porta Ninfina med Piazza Ninfina bagved.

Stil bilen og gå gennem porten. Gå over den lille plads og hold til højre ad vejen op ad bjerget. Et skilt peger mod “Tempio Castore e Polluce”.

Gå opad, og drej til højre op ad brostensbelagte trappetrin, og drej kort efter til venstre ad Via Garibaldi stadig på trapper. Kik opad, og dèr ligge huset nr. 27 lige fremme.

 Velkommen, så er I der også....

HOME

Vil du vide mere.....  så ring 8643 9000 -eller email@cori.dk

TOP

SITEMAP