LEJ FERIEHUS I CORI

 

Kørselsvejledning

           

Fiumicino Lufthavn - San Filippo

Her ses Aeroporto Fiumicino til venstre i billedet.
Kør rundt th og tag 4. frakørsel i rundkørslen - følg skiltningen Retning: Roma ad A91

Fortsæt ad A91 som går over i E80 også kaldet GRA: Grande Raccordo Anullare - Retning: A1 Firenze (og SS1 Aurelia)


Fortsæt ad GRA / E80 som drejer mod  syd nu også med navnet: A90.
Passér frakørsler: Uscita 28: Ostiense/Roma Centro - Uscita 27 C.Colombo-Ostia - Uscita 26: Roma Centro EUR/Pomezia/Latina - Uscita 25: Roma Centro/SP Laurentina - Uscita 24: Roma Centro/SP Ardeatina - Uscita 23: SS Appia/Ciampino Napoli - Uscita 22, 21 og 20 ligger tæt: Uscita22: SS 511 Anagnina/Grottaferrata/Tuscolana/Frascati - Uscita: 21: SS215 Tuscolana/Frascati/Roma Centro/Cinicittà Uscita 20: La Romanina Università

 
Og vær så vaks, for straks efter at Uscita 22-21-20 er passeret (ca 50 km fra Fiumicino) skal GRA forlades og i Uscita 19 køres ad A1 - Retning: Napoli. Lidt længere fremme trækkes en motorvejsbillet i automaten. Den betales senere i Valmontone og koster 1,50 €uro

Vejen fra Valmontone mod Cori Alto: 

Efter at vejafgiften er betalt, køres mod Artena, der er en by, der hænger stejlt ned ad en bjergside. Undlad i Artena at følge skiltningen, men kør således: Lige over det 1. lyskryds mod Artena Centro, rundt til højre, drej dernæst til højre og kort efter til venstre... Der er et skilt, som viser Cori.

I Giulianello køres ind midt i byen, hvor der drejes 90° til venstre mod Cori. Nogle kilometer fremme ved triptæller 1918 viser et skilt til venstre mod Cori Alto (det høje Cori) hvortil drejes.

NB: Se også anden vej nedenfor.

Ved triptæller 1921 passeres byskiltet CORI. Fortsæt 1 km. længere frem og I kommer op på Piazza Signina.
Sving til højre og kør op over pladsen, og find en P plads.

Gå nu op ad Via della Repubblica. Hvor der ligger en stribe lys natursten tværs over vejen kan I begynde at tælle: Gå ca 130 skridt ligeud ned ad gaden, til i når husnummer 82. Dér ligger til venstre en smal trappegade, og et skilt forkynder at det er Vicolo San Filippo Neri. Gå det korte stykke ned ad gaden, og vel nede udvider den sig til en lille plads, men straks efter, at i er dukket frem gennem buerne, ligger huset skråt fremme. Nr. 22 findes helt oppe ved den udvendige trappe halvt dækket af et gasrør...

Velkommen, så er I der....

 
Vejen nedenom byen over broen ”Ponte della Catena”:

Ude ved "Cori Alto" -skiltet fortsætter I lige ud. Så komme I til Cori længere fremme med et andet CORI byskilt ved triptæller 1921. Byskiltet passeres, og der køres lige frem indtil triptæller 1927. Med en lille benzintank på venstre hånd svinges 90°. (Vejen ligeud fører over en stor plads og ind i Via Romana, den smalle brolagte gade, der går tværs gennem byen og ender ved Porta Ninfina. Når de 90° svinges fås en aflang fontæne på Jeres venstre side, hvorpå i kører ned og ud af byen.

Dernede svinger vejen skarpt til venstre ved et lille kapel med Jomfru Maria. Ca. 50 mtr. efter drejes fra til venstre, og der køres atter op mod Cori, som nu ses liggende op ad bjerget. Kør frem til en T udmunding. Drej til venstre og senere igen til venstre og kør over den lille bro “Ponta della Catena”.

Kør straks efter at broen er passeret 90° til højre op ad bjerget. Fortsæt opad, og drej til venstre, når I er oppe. Så kommer I også til Piazza Signina fra den modsatte side end tidligere beskrevet. Så nu skal I dreje til venstre op over pladsen, og finde en P plads.

Gå nu op ad Via della Repubblica. Hvor der ligger en stribe lys natursten tværs over vejen kan I begynde at tælle: Gå ca 130 skridt ligeud ned ad gaden, til i når husnummer 82. Dér ligger til venstre en smal trappegade, og et skilt forkynder at det er Vicolo San Filippo Neri. Gå det korte stykke ned ad gaden, og vel nede udvider den sig til en lille plads, men straks efter, at i er dukket frem gennem buerne, ligger huset skråt fremme. Nr. 22 findes helt oppe ved den udvendige trappe halvt dækket af et gasrør...

Velkommen, så er I der også....

HOME

Vil du vide mere.....  så ring 8643 9000 -eller email@cori.dk

TOP

SITEMAP