LEJ FERIEHUS I CORI

 

Fester i Cori

Santa Oliva er Cori's skytshelgen, og hvert år er byens største festdag..

La festa della Madonna del soccorso
Festen For Den Hjælpende Madonna.
 
En helligdom blev bygget på det sted hvor Jomfru Maria, efter sigende i maj 1521 skulle have hjulpet den 3-årige Oliva. Hun havde været forsvundet i bjergene i otte dage, og da hun kom alene tilbage og fortalte sin historie, gik alle byens folk med de gejstlige og dommerne i procession ud til det omtalte bjerg. Da de ankom fandt de en fresko, der forestillede Jomfru Maria siddende på en trone med Jesusbarnet, hvis arm hun holdt op i en velsignelse. Freskoen, som er fra 1300-tallet, stammer sandsynligvis fra et gammelt kapel, er siden blevet malet op flere gange. I 1537 blev den første kirke helliget Jomfru Maria bygget på stedet.
Der skete på samme sted i tiden efter den første begivenhed mange flere mirakler, som alle blev tilskrevet Jomfru Maria, og på grund af disse mange mirakler byggede man en ny og større kirke. Det er denne kirke, som blev helliget til vor Hjælpens frue i 1639, som stadig står der i dag,. Samtidig blev festdagen indført for at mindes begivenheden og blev snart byens vigtigste begivenhed. Den religiøse højtideligholdelse omfattede en procession og et helligt drama.
 
Processionen snor sig stadig gennem byens smykkede gader på den anden søndag i maj med alle de gejstlige, autoriteterne og pager, der bærer knipper med vokslys, som borgmesteren ofrer til Jomfru Maria ved den højtidelige messe, således som det blev bestemt i 1531. I det 16. århundrede blev der efter messen opført et skuespil, som gengav de hellige begivenheder, der havde været til gavn for byen. I middelalderen var det Krucifiksets Broderskab, der organiserede opførelserne ifølge liturgien.
 
Ved slutningen af 14-hundredetallet blev alle værdier og ejendomme efter Krucifiksets Broderskab arvet af Broderskabet Gonfalone, hvis kapel stadig står ved Vor Frues Kirke.
 
Alle spor af dramaet om Den Hjælpende Madonna var forsvundet indtil 1879 da seks stykker pergament blev opdaget i kapellets arkiver og man opdagede, at det var to forskellige dramatiseringer af historien om Oliva. Vi kender kun navnet på den ene forfatter: fader Castaldi, en Augustinermunk fra St. Olivas kloster, som var født i Cori i begyndelse af 1500 -tallet. De seks sider pergament bevares stadig i kapellets arkiver.
Carosello Storico dei Rioni
Bydelenes historiske ringridning.
 
Denne fest er den anden del af festen for Vor Hjælpende Madonna, og er en genopførelse af det 16. århundredes procession af byens befolkning og notabiliteter til  stedet, hvor den hellige jomfru viste sig, for med taksigelser at mindes.
 
Fra juni til juli på tre på hinanden følgende søndage konkurrerer Cori's tre bydele, som har taget navn efter byportene: Porta Ninfina, Porta Romana og Porta Signina Sidste års vinder organisere festen med bannere og ringridning, samtidig med at de øver sig til ringridningen og sørger for underholdning af forskellig art.
 
På den fjerde søndag, efter borgmesterens edsaflæggelse og velsignelse af palio'en - Det Historiske banner (som den sejrende bydel vinder) - i Santa Oliva kirken, går en procession af flere hundrede middelalderklædte i 16. århundredes kostumer gennem byens gader, som er smykkede med bannere i byportenes farver indtil de når til Porta Signina.
Bannere og flag er Rød/Blå for Porta Ninfina, Gul/Grøn for Porta Romana og Turkis/Gul for Porta Signina.
 
Forrest i processionen går byens trompeterer, fulgt af flagkasterne. Derefter følger borgmesteren, magistraten, eskorteret af våbendragere bærende Cori's standart og pagerne som går forud for Det Historiske banner og dets følge af adelsmænd- og kvinder. Så følger de tre bydele med hver deres egne flagkastere, efter hvilke væbnerne marcherer, fanebæreren, pagerne som efterfølges af herremanden med sit følge af adelsmænd og adelskvinder. Til sidst efter hver byports procession kommer kavaleriet, som, når kortegen slutter på byens store stadion klokken 21, udfordrer hinanden til kamp om Palio'en. Fire ryttere fra hver byport konkurrerer ved at galloppere mod en få cm. stor metalring, som skal fanges i flugten med spids daggert.
 
Selvom den første gang denne fest blev afholdt var så sent som i 1937, er spontaniteten, den energi og alvor hos de deltagende Coresere ikke blot en gentagelse af en historisk mindefest, men repræsenterer i sandhed ægte folklore.
 
FESTER I CORI:
Carosello Storico dei Rioni (juni - juli), Festa della Madonna del Soccorso (maj), Festival della Collina (juli), Festa della Madonna del Rosario (oktober), Festa di S. Antonio (juni), Festa del Santo Tommaso (september), Sagra del vino (oktober), Sagra della bruschetta (december)
Italienske Helligdage og Ferieperioder:
Industriferien starter omkring 1. august. På følgende dage samt søndage er butikkerne lukket:
1. januar, 6. januar, 1. og 2. påskedag, 25. april (befrielsesdagen), 1. maj, 15. august (Marias himmelfartsdag), 1. november, 8 december (Maria undfangelsesdag) 25. december (1. juledag), 26. december (2. juledag).
Lokale festdage afholdes til ære for byernes skytshelgener, f.eks. 25. april (Skt. Markus) i Venedig, 24. juni (Johannes Døberen) i Firenze, Genova og Torino, 29. juni (S. Pietro og S. Paolo) i Rom, 19. september (S. Gennaro) i Napoli, 4. oktober (S. Patronius) i Bologna, 7. december (S. Ambrosius) i Milano.
HOME

Vil du vide mere.....  så ring 8643 9000 -eller email@cori.dk

TOP

SITEMAP